• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • Kritika W3C

  Období 20042005

 • [K.01] A řekl Tim: Budiž web...

  → stvoření World Wide Webu a původ jazyka HTML

 • [K.02] Džungle prvního desetiletí

  → stručná historie prvních prohlížečů a konsorcia

 • [K.05] Evangelium zapomnění

  → seznam konkrétních zločinů W3C proti spolupráceschopnosti

 • [K.07] Milý Ježíšku...

  → výčet častých a dosud nenaplněných přání webmasterů

 • [K.08] Hladová zeď

  → vynalézat jazyk XHTML nebylo potřeba

 • [K.09] Barnumská reklama

  → nemožnost postupného vykreslování XHTML

 • [K.10] V kaskádovém ringu

  → zmatek box modelů a nezanedbatelná role W3C v něm

 • [K.11] Čaroděj z Netscapu

  → původ JavaScriptu

 • [K.12] Velká kupka sena

  → skutečný význam sémantiky pro vyhledávače

 • [K.13] K obrazu svému

  → centralizace kolem „webového standardu“ a motivace vývoje hlavních hráčů na trhu

 • [K.15] Duch koncepce

  → nezájem široké veřejnosti o obecnost vyjadřované informace

 • [K.17] Technologická inverze

  → skutečná náročnost rozebírání XHTML kódu převyšuje očekávání

 • [K.18] Příměří prohlížečů

  → pomíjivost motivace vzniku evangelizace

 • [K.19] Špunt rigorismu

  → upjatost a přísnost moderních trendů škodí imunitě

 • [K.20] Z moci úřední

  → byrokratické požadavky na značkovací jazyk

 • [K.21] Sen vodopádu

  → původní koncepce CSS, její krásy a její selhání

 • [K.22] Kyselina II. Zbytečná

  → kritika testu Acid2

 • [K.23] Prozřetelnost sama

  → o nedomyšlené budoucnosti XHTML

  Období 20062007

 • [K.24] Tragikomedie o Normě

  → standardy nerespektuje ani sám standardizátor

 • [K.25] Ach ta paměť

  → chystané zločiny proti spolupráceschopnosti v třetí verzi kaskádových stylopisů

 • [K.26] Síla víry

  → o zcela zjevné lži, v níž se neochvějně věří

 • [K.27] eXpřístupnost

  → trend XHTML z hlediska (ne)přístupnosti

 • [K.28] Špička ledovce

  → na syntaxi až tak moc nezáleží

 • [K.29] Nevyhovující pojem

  → validita sama o sobě je jen sama o sobě

 • [K.30] Stokrát dobrý dort

  → zakomponujte do XHTML zavařeninu, syrečky, oříšky, jednu hlavu z husy a hrozinky

 • [K.31] Mýcení mýtů

  → obvyklá mylná zdůvodnění kontroverzních kroků W3C

 • [K.32] Explorerova oběť?

  → za nepřístupnost XHTML je prý odpovědný Microsoft

 • [K.33] Strohá slepá ulička

  → nebuďte striktní, postrádá to význam

 • [K.34] Podpora života

  → jaké štěstí je, že XHTML nikdo nepoužívá

 • [K.35] Božská sabotáž

  → vejce, slepice, CSS 2 a CSS 1 mají cosi společného

 • [K.36] Levoboček

  → zprávy o skonu HTML byly poněkud předčasné, konsorcium má „konkurenci“

 • Články o XHTML na Lupě:
 • [K.37] Optimalizováno pro W3C Validátor

  → standard nebo validátor — kdo je víc?

 • [K.38] Posvátný účel

  → sémantika v HTML není stavěná pro strojové zpracování

  Období 20082009

 • [K.39] Za zrcadlem

  → jak by vypadal svět, kdyby se užívalo XHTML

 • [K.40] Směrodatné nejasno

  → o rozporech mezi HTML a SGML

 • [K.41] Vypočítavý pokrok

  → vypočítat dynamicky délku by mělo býti snadné

  Období 2012

 • [K.42] Císařovy nové značky

  → užívání nových obalových elementů z HTML 5 je předčasné

 • [K.43] Zafixovaný prefix

  → syntaktické nádory v CSS

 • [K.44] Otroci světlých zítřků

  → proč jsou vlastně tvůrci stránek tak posedlí novinkami a budoucností?

 • [K.45] Rozhýbané formáty

  → výrobci prohlížečů se dohodli, že se neshodnou na videoformátech

 • [K.46] Kaskádová móda

  → složitost CSS občas zbytečně narůstá kvůli módním vlivům

 • [K.47] Strážce technické příčetnosti

  → patří procedurální grafika do CSS?

  Období 2014

 • [K.48] Zbrklá, zmatená a roztříštěná

  → shrnutí dosavadního vývoje CSS

 • [K.49] Fialový pomník

  → do barev v CSS 4 se připletly silné emoce


 • • • •

  Připravil jsem pro vás i vyfiltrované výčty článků, zajímají-li vás jen oblasti Historie Webu, Přečiny proti kompatibilitě, XHTML a XML, Validita, Kaskádové stylopisy, Technická evangelizace nebo HTML 5.

  Všechny články jsou sestaveny z veřejně dostupných a ověřitelných informací. Najdete-li v kterémkoli z nich faktickou nesrovnalost, omyl nebo klidně i překlep, dejte mi prosím vědět.