• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • Evangelizace, X(HT)ML
 • Síla víry

  3. ledna 2006

  Dogma. Co vlastně znamená ten pojem? Zpravidla se jím označuje předpoklad, s nímž počítá víra. Předpoklad, o němž ani není možné pochybovat. Předpoklad, který nejde žádným způsobem vyvrátit, neboť všechny průkazné metody jsou vírou zpochybněny.

  Technická evangelizace se snaží o šíření mnoha dogmat. Některá jsou obecně přijatelná, jiná jsou sporná. Co se však stane, vetře-li se mezi tato dogmata jasná lež? Všimne si toho vůbec někdo? Nebo se upřednostní „vyšší dobro“ před pravdou?

  Doporučení HTML 4.0 definuje 91 elementů. Doporučení XHTML 1.0 rovněž. Žádný nebyl zrušen.

  Jasná věc

  Nebo snad byl? Pohled na vědomosti dnešních webmasterů může vyvolat pochybnosti.

  Psaní v XHTML vám může pomoci v odvykání si od prezentačního značkování.

  — Jeffrey Zeldman, kniha Designing with Web Standards

  Prezentační značky v XHTML přežily. Celá kniha navíc pojednává o XHTML Transitional.

  Bohužel řada autorů neodolá zapráskat HTML kód, v XHTML k tomu nemají moc prostředků.

  — Petr Weida, Rozdíl mezi XHTML a HTML, Zprávy.net, 14. října 2004

  Ale mají.

  Transitional je pouze přechodná verze mezi HTML a XHTML 1.0 Strict.

  — Petr Weida, komentář pod článkem Rozdíl mezi XHTML a HTML, Zprávy.net, 12. října 2004

  Copak je potom asi XHTML 1.0 Transitional?

  XHTML zrušilo značky B(old), I(talic) a ponechalo jen STRONG, EM(phasized), zrušilo CENTER, FONT a i další podobné a CSS vykázalo (v nejnovějších verzích už povinně) do externího souboru.

  — Petr Staníček, diskuse pod článkem Proč nepoužívám XHTML, Interval.cz, 11. října 2004

  Ani sám velký Pixy XHTML nerozumí. Zrovna elementy <b> a <i> jsou i ve Strict DTD. V žádné verzi XHTML není vyhoštění CSS do externího souboru povinné.

  Že má HTML výrazně menší kód je stará a neustále omílaná pověra. Pokud ale zkusíte vytvořit stejnou stránku v HTML a XHTML, zjistíte, že od určité (velmi nízké) úrovně složitosti začíná být XHTML mnohem menší.

  — Vilém Málek, komentář pod článkem Rozdíl mezi XHTML a HTML, Interval.cz, 14. října 2004

  Dokument vyjádřený v XHTML nemůže být menší než HTML dokument stejné struktury.

  Pavel Kout pracuje v XHTML a když jsem se ho zeptal na důvod, dostalo se mi opravdu geniální odpovědi: „jsem už starej muž a když používám XHTML, mohu si pamatovat minimální množství značek“.

  — Plaváček, Jaké jsou výhody XHTML oproti HTML?, DJPW, 8. září 2005

  Vážně netuším, v čem spočívá genialita oné odpovědi.

  Je to těžká diskuse a nejhorší na všem řečeném je, že už mockrát bylo provětrnáno. [...] Jenže Chamurappi nemá pravdu v jednom - v XHTML je skutečně méně elementů.

  — Plaváček, Jaké jsou výhody XHTML oproti HTML?, DJPW, 9. září 2005

  Vše bylo provětráno?

  Já vám neberu, že libovolnou XHTML stránku přepíšete do HTML, Vaše tvrzení však není argumentem proti tomu, že libovolné HTML přepíšu do XHTML. To snad uznáte.

  To, že oba „jazyky“ nabízejí různou množinu elementů, má přímý dopad na to, jaké elementy a jejich atributy budete používat.

  Ano, teoreticky je možné napsat i "pěkný" HTML kód, ale jak můžete tvrdit, že XHTML "semantice, přehlednosti a kvalitě kódu" nepřispívá? Jak chcete toto svoje tvrzení obhájit? Vždyť je to nemožné.

  — Martin Holas, diskuse pod článkem Proč nepoužívám XHTML, Interval.cz, 11. září 2004

  Tak urputný boj za ideály, které XHTML vůbec nijak nereprezentuje?

  Z důvodu absence tzv. „formátovacích“ tagů, se XHTML neobejde bez CSS, které se používá v těchto dokumentech k jejich vizuálnímu formátování.

  — Vít Dlouhý, Katalog: XHTML, Dlouhý web, 2005

  Další...

  Zpracováním kódu v xhtml, které není určeno narozdíl od html k grafickému zpracování stránky, ale je jen popisné, dostává stránka jednoduchost.

  — Martin Jersák, Redesign a rekonstrukce stránek, Jersywoo.com, srpen 2005

  A další...

  XHTML nutí člověka dělat jistou logickou strukturu textu, uvažovat vlastně nad tím co to právě teď tvoří, ne jen něco na stránky plácat.

  — Jan Raszyk, Význam XHTML - obrovský, osobní blog, 8. srpna 2003

  A další...

  Na přelomu století se ukazuje, že HTML je díky svému odklonu od původní myšlenky příliš rozvolněný formát a potřeba více striktního formátu začíná být nutností. [...] Hlavními výhodami moderních webových standardů (XHTML) je to, že došlo k oddělení struktury a obsahu webových dokumentů od jejich vzhledu.

  — Marek Rolný, Webové standardy, tvorba-www-stranek.kvalitne.cz, 15. března 2004

  A další...

  Smith: Když se to tak vezme, tak prakticky je XHTML lehčí, protože obsahuje méně elementů než HTML.

  #lama: Jak řekl Smith, je tam nejen méně elementů, ale i méně atributů apod.

  esorimmer: Myslím, že xhtml bylo stvořeno z důvodů přechodu na css a jeho pomocí formátování textů, aby to všici nepatlali tabulkama, ale použili css.

  Marabu: XHTML 1.0 je v podstatě nástupce HTML 4.01, rozdíly jsou v podstatě jen dva. První je v přísnějších požadavcích, co se kódu týče (tzn. tagy se nesmí na příklad křížit, musí se uzavírat...), druhý pak v zmizení několika tagů a atributů jakožto pozůstatku z války prohlížečů - tedy těch, které kladou důraz na vizuální stránku věci - a jež byly v normě 4.01 již deprecated.

  Aragorn: U XHTML se bez CSS neobejdu, ale u HTML jo.

  — diskuse www.owebu.cz/12-11-HTML-x-XHTML, někdy v tomto století

  Nenašel se nikdo, kdo by v tamní diskusi upozornil na chybu.

  Já jsem dlouho používal HTML a teď (dva měsíce) jsem přešel na striktní XHTML 1.0, proč?

  Když vidím prasárny např. s tagem font, dělá se mi špatně a v striktním XHTML to nelze.

  — Kolouch, Proč používat XHTML?, DJPW, 3. listopady 2005

  Element <font> ve striktním HTML 4 také není.

  Říká se, že opakování je matkou moudrosti. V případě neustále opakovaného omylu platí opak. Komická situace nastává, obviňuje-li znalec podobný výše uvedeným uživatele HTML z neznalosti. Všimněte si, prosím, že těžiště moderního webdesignu nespočívá v XHTML.

  Verze 1.1

  Specifikace XHTML 1.1 není určena pro prohlížeče. Je to pouze jakási skládačka z dílků XHTML modularizace. Prohlížeč musí splňovat požadavky uvedené v modularizaci. Jaké to jsou?

  Mezi definovanými moduly je i „Legacy module“. V něm najdete třeba element <font>. Další moduly zase definují rámce, či atribut target. Díky neexistenci vlastních požadavků na vyhovující prohlížeč se XHTML 1.1 dostává do stejné pozice jako HTML 4.0 Strict. Není chybou, podporuje-li prohlížeč zavržené techniky.

  Ve skutečnosti nakonec XHTML 1.1 nic neruší. Nemá na to žádné páky. Je to jen takové prapodivné verzi-navyšující plácnutí do louže. Víceméně platí, že prohlížeč podporující verzi 1.0 musí podporovat verzi 1.1.

  Nová filosofie?

  Filosofie oddělení struktury od vzhledu je skvělá. Rozhodně však není nová. Je starší než World Wide Web sám. Ani na WWW ovšem není nová. Konsorcium ji vecpalo již do HTML 4. Od té doby se značkovací jazyk nevyvinul k vyšší sémantické a strukturální kráse. Nevyvinul se vůbec. Je stále stejný. Pět let „nové“ XHTML 1.0 mu přidalo jen omezující syntaxi. Nic víc.

  Vyjadří-li někdo odpor k formátu XHTML, nepatří do hrobu. Nehanobí tím „novou“ filosofii. Nedoporučuje element <font> a tabulkové layouty. Ba dokonce tím nehájí nevalidní zápis. Ani tak nezpochybňuje smysl standardizace.

  Nedorozumění patrně vzniká z toho, že většina lidí u XHTML implicitně předpokládá verzi Strict (ve které chybí prezentační elementy a atributy), kdežto u HTML 4 verzi Transitional, kde jsou všechny elementy.

  — Jiří Kosek, diskuse pod článkem Proč nepoužívám XHTML, Interval.cz, 11. října 2004

  I kdyby XHTML rušilo prezentační elementy, nebylo by to důvodem k jeho používání. Na to stačí elementární logika: Pokud něco dělat nechci, je hloupé vítat s jásotem novinku, která mi dotyčnou činnost nepovoluje.