• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • Historie
 • Kritika W3C: Historie Webu

  Nikdy nevěřte webmasterovi, který poučuje o budoucnosti a nezná vůbec minulost.

  Články v kategorii

 • [K.01] A řekl Tim: Budiž web...

  → stvoření World Wide Webu a původ jazyka HTML

 • [K.02] Džungle prvního desetiletí

  → stručná historie prvních prohlížečů a konsorcia

 • [K.10] V kaskádovém ringu

  → zmatek box modelů a nezanedbatelná role W3C v něm

 • [K.11] Čaroděj z Netscapu

  → původ JavaScriptu

 • [K.21] Sen vodopádu

  → původní koncepce CSS, její krásy a její selhání

 • [K.41] Vypočítavý pokrok

  → vypočítat dynamicky délku by mělo býti snadné

 • [K.45] Rozhýbané formáty

  → výrobci prohlížečů se dohodli, že se neshodnou na videoformátech

 • [K.46] Kaskádová móda

  → složitost CSS občas zbytečně narůstá kvůli módním vlivům

 • [K.48] Zbrklá, zmatená a roztříštěná

  → shrnutí dosavadního vývoje CSS