• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • X(HT)ML
 • Prozřetelnost sama

  20. července 2005

  Víte, co je základní potřebou dopředné kompatibility? Je to víra? Je to moc? Je to autorita? Nikoliv, to jsou jen její módní doplňky.

  Dopředná kompatibilita vyžaduje především vizi. Jedině s jasnými plány je rozumné činit velkolepé úpravy. Bez zřetelné vize do budoucna se stává snaha o změnu jen čímsi mezi výstředností a sebestředností.

  Vidina v mlze

  Vize konsorcia jsou poněkud rozmazané. Tedy, jsou-li vůbec nějaké.

  Nestálost vůle boží

  Bohužel. Konsorcium není kompetentní k tomu, aby slibovalo dopřednou kompatibilitu. Je zarážející, že čím více opovrhuje kompatibilitou zpětnou, tím více lidí věří, že s tím brzy přestane. Že jde jen o bolestivý přerod, kde jisté ztráty jsou povoleny.

  XHTML 2.0 se zatím bojím, jako všeho nového ... je okolo toho až příliš kritických hlasů, ale pořád si říkám „W3C je široká skupina hodně bystrých hlav“ a když oni si myslí, že je to dobré, tak na tom asi něco bude.

  — radoby-designer, diskuse k článku XHTML - povolené obsahy elementů, Interval.cz, 27. ledna 2004

  Nahlédněte prosím trochu do historie lidstva. Uvidíte tam osvědčenou strategii: Navodit dojem dočasné krize a nabídnout efektivní drastické řešení. „Svět je móc špatný, ale vězte, že bude lepší, ovšem něco se musí obětovat.“ Zas a znova.

  Pochválen buď Tim.