• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • X(HT)ML
 • Hladová zeď

  5. srpna 2004

  Podíváte-li se na dosavadní krátkou historii webu, nenajdete v ní okamžik, kdy by došlo k nějaké dramatické změně ve smyslu jeho existence. Je stále stejně rozmanitý, stále jednoznačně nedefinovatelný. To, co se mění, jsou technologie. V celosvětové síti „vedené“ konsorciem W3 to ovšem nestačí. Mění se i formát zápisu.

  Než začalo W3C v červnu roku 1997 „vést web k plnému potenciálu“, mělo ve sloganu „uvědomování si plného potenciálu webu“ a oficiálně vyznávalo zpětnou kompatibilitu:

  Formát dokumentu by měl být, dokud je to praktické, zpětně kompatibilní s existujícími HTML dokumenty.

  Aktivita W3C: HTML, archivní verze webu W3C

  Toto pravidlo se, včetně svého nádechu nadčasovosti, úplně vypařilo. Proč bylo pro W3C nutné povolit si nepraktické prohřešky proti zpětné kompatibilitě? Možná kvůli XHTML.

  Doporučení XHTML považuje většina „věřících“ webmasterů za technologii budoucnosti. Přestože je tolerance k XHTML zápisům v nejznámějších prohlížečích dostatečná, nemá jeho masové zavádění rozumné opodstatnění. Metajazyk XML se sice během sedmi let své existence ujal v širokém spektru programů, ale jeho propašování dovnitř HTML je nevýrazné a nevykazuje žádné známky pokroku.

  Jaké jsou výhody použití XHTML místo HTML?
  Pokud je váš dokument jen čistý XHTML 1.0, pak zatím nezpozorujete velký rozdíl.
  Často kladené dotazy ohledně XHTML, W3C, 21. července 2004

  Záminka pro změnu

  Mezi proklamované důvody pro používání XHTML patří na příklad:

  Snadnější rozebratelnost
  Striktnější pravidla mají umožnit použití jednodušších a efektivnějších parserů. Doba, kterou prohlížeč tráví rozebíráním kódu, je zanedbatelná. Samozřejmě, že jsou i jiná, méně výkonná, „chytrá“ zařízení. Ovšem takový chytrý toustovač má už dnes v sobě výkonnější procesor, než měly stolní počítače v době schválení XHTML.
  Složitost HTML
  Implementace jazyka HTML je prý složitá, protože si výrobci prohlížečů domysleli spoustu proprietálních elementů. To je naštěstí pravda, bez nich by byl HTML velmi chudý. Existence nového jazyka nijak nezaručuje, že ten bude dodržován. A koneckonců, on i HTML má už dávno svoji zjednodušenou verzi pro mobilní zařízení.
  Pročištění elementů
  Odstranění prezentačních a zastaralých elementů. K tomu v XHTML 1.0 vůbec nedošlo, stále jsou tři DTD. V XHTML 1.1 naopak přibylo 6 nových elementů (<ruby> a spol.)
  Syntaktická striktnost
  Webmaster může snadněji udělat chybu. Vyjma malých/velkých písmen a znakových entit platí víceméně totéž pro HTML. Od něj se ale liší důsledkem chyby. Při dodání stránky s preferovaným typem application/xhtml+xml je daní za formální chybu nepřístupnost obsahu. Takovou chybu může spáchat proxy server ve snaze odfiltrovat vyskakující okna.
  Dopředná kompatibilita
  Má to být jazyk budoucnosti. Dokud budou existovat stránky psané v HTML, bude na tvůrce prohlížečů (a jiných věcí, které prohlíží web) vyvíjen tlak, aby HTML podporovali. Tato zpětná vazba bude působit hodně dlouho.
  Jednou...
  Kdo si počká, ten se dočká. Už ovšem uplynuly tři roky (přeloženo do informatiky: věčnost) od schválení doporučení XHTML 1.1 a reálné výhody jsou stále v nedohlednu. Kde je pokrok? Cesta kupředu? Toto je přešlapování na místě. Místo nástrojů pro HTML máme teď ekvivalentní nástroje pro XHTML.
  Rozšiřitelnost
  XHTML můžete snadno obohatit o málo podporované napodobeniny zapomenutých či zavrhovaných technologií. To prý v HTML nejde. V obecném SGML to však jde. Jazyk HTML je aplikací metajazyka SGML, obdobně má být XHTML aplikací XML. Možnosti rozšiřování jsou v SGML naprosto stejné. Srovnejte nejdiskutovanější „novinky“ XHTML s historií:
  • SVG - mix pět let starých PGML a VML. Jak už je u W3C zvykem [K.05], nekompatibilní.
  • SMIL - obdobnou technologií disponuje Explorer čtyři roky. V rámci HTML.
  • MathML - jedenáct let starý jazyk určený pro matematické zápisy. Viz HTML+.

  Dopad změny

  Jaké jsou reálné důsledky prosazování XHTML?

  Vliv
  O konsorciu se ví. Začátečník navštíví libovolné diskusní fórum a brzy se dozví, kdo „vede web“.
  Víra
  Konsorciu se věří. Informovanější webmaster rychle podlehne iluzi snadného řešení.
  Odpor k nadstandardu
  Užitečné věci, které nedoporučilo W3C, jsou webmastery odstrčeny a záměrně se nepoužívají. Takový přístup je obzvláště zabedněný, neboť kdyby se striktně aplikoval v minulosti, zastavil by se vývoj HTML v roce 1995, neujaly by se styly, ani JavaScripty. Většina technologií byla nejprve implementována, pak používána a až v návaznosti na to doporučena. Jazyk XHTML je v tomto výjimkou.
  Zpětná nekompatibilita
  Proti proklamované zpětné kompatibilitě svědčí standard SGML. Prohlížeč, který by správně pracoval s HTML, by měl zápis <br/> chápat stejně jako zápis <br>&gt;. Jedná se totiž o tzv. „net-enabling start-tag“. Násilím ukončované nepárové elementy by se v prohlížečích nepodporujících XHTML měly projevit zobrazením znaků >. Žádný známější prohlížeč se takto nechová. Je však zajímavé, že konsorciu nevadí, že doporučení XHTML 1.0 není s HTML kompatibilní.

  Vliv a víra jsou pro konsorcium velmi výhodné. Získává nové členy a především nové bohaté sponzory. Proto je možné, že to byla i skutečná motivace pro rozjezd XHTML mašinérie.

  Hledáte-li měřítko pokrokovosti webových technologií, přehlédněte datum, přehlédněte autora, přehlédněte eleganci. Zaměřte se na spolupráceschopnost. Jedině tak poznáte skutečný rozdíl mezi přínosnou evolucí a samoúčelnou revolucí.