• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • Evangelizace
 • Mýcení mýtů

  18. června 2006

  Nejzajímavější na veškerém propagování webových standardů je bezesporu to umění vhodně si zdůvodnit každý krok oné neomylné bytosti, co specifikace schvaluje. Jak se takové zdůvodnění hledá?

  Víte přibližně, co bylo cílem snažení. Víte přibližně, jak se snažení projevuje. Ten zbytek, co nevíte ani přibližně, si můžete nějak domyslet. Jste-li se stávajícím stavem spokojeni, vyleze vám z přímočarého domýšlení stoprocentně efektivní instituce. Čeho se jí zachtělo, toho dosáhla, sláva jí.

  Jste-li se stávajícím stavem spokojeni, pak vám taková instituce zajistí pocit, že vše je a bude tak, jak má být. A vy jí budete za to vděční.

  Míti správný motiv

  Běžně domýšlené důvody pro sporné kroky konsorcia jsou někdy poněkud absurdní.

  „Díky <!doctype> se prohlížeč dozví, jaký používáme jazyk.“
  Díky <!doctype> se validátor dozví, jakou má použít DTD při validaci. Nic víc. Prohlížeče se o DTD nestarají, ani se starat nemají.
  „HTML 4 zachránilo značkovací jazyk před ovládnutím Microsoftem a Netscapem.“
  HTML 4 je až na pár drobností opisem implementace HTML v Exploreru. Obsahuje moře věcí, které Netscape neznal a Explorer ano. Žádný vynález typický pro Netscape a nepodporovaný Microsoftem zahrnut nebyl.
  „Na specifikacích pracují akademici, proto jsou tak kvalitní/nerealistické.“
  Na specifikacích pracují běžní smrtelníci, které jejich zaměstnavatel — člen konsorcia — pověřil tímto úkolem. Někteří autoři připravovaných doporučení ještě ani nedosáhli věku, kdy by se mohli pyšnit akademickým titulem.
  „Konsorcium vnímá HTML jako dokument, ne jako interaktivní aplikaci, proto prosazuje některá omezení, která se nemusí každému líbit.“
  Dokument je ve světě značkovacích jazyků libovolná stromová struktura. W3C se interaktivitě nijak nebrání, zvolí-li webmaster jeho techniky. V HTML 4 najdete pár věcí, které bez skriptování nemají smysl: element <button type="button">, element <a> bez atributů.
  „Díky standardizační činnosti je možný další vývoj, lze stavět na stabilních základech.“
  Z hlediska konsorcia vývoj skončil v roce 1999. Nová CSS doporučení jsou stále v nedohlednu, místo nich se standardizátoři patlají s první revizí CSS 2. Značkovací jazyk kráčí rovněž tempem hlemýždím po cestě tlustých čar, kdy se stabilní základy zavrhují a vymýšlí se úžasnější a méně osvědčené způsoby, jak sdělit totéž.
  „XHTML je vhodnější než HTML, jelikož má lepší podporu napříč různými zařízeními.“
  Weby, které nejsou dostupné s MIME typem „text/html“, prakticky neexistují. I mezi alternativními zařízeními je podpora HTML na mnohem vyšší úrovni než podpora XHTML.
  „W3C stvořilo jazyk XHTML, aby zbavilo HTML prezentačních elementů.“
  Nejoblíbenější mýtus ze světa X má již svůj vlastní článek [K.26].
  „Smyslem Strict DTD je úplně zrušit prezentační elementy a atributy, díky čemuž mohou být prohlížeče jednodušší.“
  Strict DTD koexistuje s Transitional DTD. Vyhovující prohlížeč by měl podporovat všechny elementy daného jazyka, tj. i ty zavržené.
  „Element <embed> není v žádné verzi HTML, protože má malou podporu.“
  Podporu má vynikající. Jeho nejzávažnější „vadou“ je, že předávání parametrů vkládanému objektu se děje skrze atributy nazvané podle dotyčných parametrů. Různé druhy objektů mají různé parametry => různé atributy. Takové pravidlo není zachytitelné v definici typu dokumentu, podle níž ověřuje validátor dokument. Element <embed> doplatil na technické nedostatky validace.
  „Atribut target byl zavržen, protože otevírat stránky do nového okna není slušné“
  Nikdy zavržen nebyl, pouze chybí ve Strict DTD. Jeho hlavním účelem je definovat cílový rám (frame) odkazu. Na tom nic neslušného není. Že je možné používat ho nevhodnými způsoby, to by byl malicherný důvod k jeho likvidaci.
  „Element <iframe> byl zavržen kvůli známým nedostatkům rámů.“
  Ani ten nikdy zavržený nebyl. Samo doporučení HTML 4 říká, že obdobného efektu lze dosáhnout i elementem <object>, jehož smysl zpochybňuje málokdo.
  „Konsorcium do budoucna s rámy nepočítá.“
  Proto pracuje na specifikaci XFrames?
  „Tabulka nemá atribut height, neboť výška závisí na obsahu a nastavovat ji nemá smysl.“
  Zvláštní, že buňky tabulky tento atribut mají.

  Dvakrát měř...

  ... a jednou věř.