• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Blog
 • Validita?

  20. července 2005

  Validita, validita, validita! Mám v otázce této již dávno jasno a považuji její rozpitvávání za naprosto zbytečné. Přesto ji stále mnoho lidí pokládá za jádro moderního webdesignu. Uvádím chyby konsorcia a sypou se na mě hlavně argumenty pro ni. Proč to?

  Fascinuje mne, jak se technické evangelizaci daří přesunout důraz na validní kód z roviny technické do roviny morální. Místo slov o tom, co by někde mohlo nefungovat, slýchám slova o slušnosti, důstojnosti, profesionální cti.

  Budování etiky na prohnilých [K.05] ideálech je historicky osvědčená chyba.

  Jsem sice „věřící“, ale musím ti dát občas za pravdu. Kdyby nikdy nevznikl prohlížeč, který parsuje nevalidní zdrojáky, bylo by po problémech.

  Autor: E. Pospíšilová

  Má reakce: Ano, bylo by po problémech. Neexistoval by totiž WWW. První prohlížeč schopný porozumět nevalidnímu kódu a první prohlížeč vůbec jedním jsou. Dotyčný program se jmenoval WorldWideWeb a stvořil ho Tim Berners-Lee. Žádný <!doctype>, žádná validita, žádná specifikace.

  Nebo lépe - kdyby členové W3C měli dodržování standardů povinné (např. ve členské smlouvě), jinak by byli vyhozeni nebo nějak jinak potrestání.

  Autor: E. Pospíšilová

  Má reakce: Vyloučit roční příjem 57 500 dolarů? Že by konsorcium učinilo tak šlechetný krok pro „dobro webu“? Domnívám se, že by se spíš přiklonilo k pokutám :-)

  Málokdo si uvědomuje, že z právního hlediska nic jako konsorcium W3 neexistuje. Slavné „W3C“ je jen ochranná známka organizací MIT, ERCIM a Keio. Členové konsorcia uzavřeli členské smlouvy s těmito třemi institucemi a obsah těchto smluv je prý důvěrný, aby byla zajištěna nestrannost.

  Kdyby se každá členská organizace zavázala smluvně k dodržování W3C doporučení, zasáhly by nejspíše úřady na ochranu hospodářské soutěže. Sjednotí-li takto své nabídky 350 hlavních hráčů na trhu internetových technologií, vznikne monopol. Mocný „webový standard“ s platností kartelové dohody.

  Budoucnost prokáže, že se pleteš. Až se víc rozšíří chození na web z mobilních telefonů a jiných věcí, bude validní XHTML nutností.

  Autor: nepodepsal se

  Má reakce: Dnešní chytré mobilní telefony již běžně umí rozebírat HTML. Na validitu při tom nehledí.

  Jak typické...

  Nelíbí se vám současný svět? Vymyslete si jinou historii. Třeba vám ji někdo uvěří.

  Výsledkem války prohlížečů nejsou jen <marquee> a <blink>, jak pořád píšete, ale taky třeba <abbr> a <acronym>. Viz rozhovor s Tommym Olssonem.

  Autor: Hnusná mochomůrka

  Má reakce: Tommy umí vyprávět krásné pohádky. Dovolím si citovat:

  Původ těchto problémů vychází z éry války prohlížečů. V HTML 2.0, prvním HTML standardu, nebyl ani <abbr>, ani <acronym>. Netscape vynalezl <abbr>, zatímco Microsoft vynalezl <acronym> a oba znamenaly totéž. Pak W3C začlenilo oba do HTML 3, ale s jemně odlišnou sémantikou. Význam <acronym>u od Microsoftu byl nahrazen něčím odlišným, což lidi v Microsoftu tak rozzuřilo, že dodnes nepodporují element <abbr>.

  Autor: Tommy Olsson, v článku Deset otázek pro Tommyho Olssona

  Nevím, jak ve vašem časoprostoru, ale v tom mém shledávám jisté odchylky od Olssonovy verze:

  Bez ohledu na to, jaké nesmysly vypouštějí do světa evangelizátoři, <abbr> je výmyslem konsorcia, a tudíž není důsledkem války prohlížečů.

  Zda je pro ten či onen výraz lepší ta či ona sémantická značka, o tom se často vedou vleklé diskuse. Dle mého názoru nemá rozlišování zkratek od akronymů právě díky vžitým nejasnostem žádný praktický význam. Nerozlišují je nejspíše ani vyhledávače, ani hlasové čtečky. Konsorcium zbytečně zduplikovalo element.

  Pravdomluvný odborník

  Bez návaznosti na Webylon jsem si všiml následujícího výroku:

  Samozřejmě, že „textový“ web by měl zůstat přístupný všem prohlížečům, které zvládají alespoň myšlenku více WWW serverů na jedné IP (což nás efektivně zbavuje problémů s MSIE3/Netscape3 a staršími ;-)

  Autor: Vilém Málek, v komentáři ke článku Co se starými browsery

  Zmíněná myšlenka je sice chvályhodná, ale ta mimoděk podaná informace o trojkových verzích je zcela absurdní. A neděje se tak prvně. Zeptáte-li se pana Málka na něco z historie, máte jen mizivou šanci, že si odpověď nevycucá z palce.

  Pane Málku, prosím, přidejte si ke svým třem pravidlům čtvrté: „neříkejte nic, pokud víte, že nic nevíte“. Až se evangelizace naučí dodržovat toto pravidlo, zanikne :-)

  Ohlédnutí

  Před nějakým časem jsem se snažil [pro vyhledávače] optimalizovat (zdrojově) jedny zdravotnické stránky a výsledek pořád žádný. No asi po týdnu jsem na to přišel. Bylo to: "<head", jenom chyběla pravá závorka a žádný ze spiderů to pak nepřekousal.

  Autor: JersyWoo, v komentáři k článku Konec W3C prostřednictvím psa II.

  Vyzkouším. Tento článek má neukončenou značku <head>

  Autor: Chamurappi, v článku Psí život [B.04]

  Článek Psí život [B.04] byl bez problémů zaindexován v mnoha vyhledávačích.

  Jsem tedy ztracený případ. Nejen, že ve mně evangelizátoři neprobouzí víru, oni i prudce ztrácí moji důvěru. Omyly z nevědomosti strpím. Účelnou lež nikoliv.

  Těším se na další reakce.