• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • O webu
 • O webu

  Hlavní náplní Webylonu je rozmýšlení o webových stránkách a o historii technického vývoje World Wide Webu. Nabízím čtenářům nestandardní názor na webové standardy, občas ostře kontrastující s všeobecně uznávaným (povrchním) pohledem na práci konsorcia W3C.

  Stránky www.Webylon.info se nyní dělí na tři části:

  O autorovi

  Narodil jsem se přibližně před třemi tisíci osmi sty lety. S tolerancí ± čtyři tisíce let.

  Podle učebnic dějepisu jsem byl králem říše zvané Babylon a sepsal jsem první zákoník v historii lidstva. Prý jsem zavedl princip oko za oko, zub za zub. Prý v mé říši došlo ke zmatení jazyků, což měl být boží trest za architektonickou troufalost. Prý jsem už dávno mrtvý.

  Zprávy o mé smrti byly poněkud předčasné. Těším se vynikajícímu zdraví, trpím asi jen drobnou amnézií: z doby od roku 1792 před Kristem do současnosti si pamatuji jen nepatrný zlomek. Ve světě webdesignu to ovšem vůbec nevadí. Naopak bývá zapomnětlivost považována za přednost.

  Vědom si zameškaných časů, jal jsem se studia historie. Studium tisíců let vývoje civilizace mě nebavilo, více mě lákala krátká historie webu. Oprášil jsem původní nápady a původní ideály. Mnoho důležitých faktů je současnými webmastery zkreslováno, mnoho je popíráno. Utopické ideály bývají často předřazovány před skutečnými a uskutečnitelnými cíli. Kolem celé problematiky je mnoho zbytečných vášní. A tak jsem v červenci roku 2004 založil Webylon. Mé bádání nad vývojem webových standardů a prohlížečů vyústilo v překvapivý závěr: Za aktuální nekompatibility prohlížečů, tedy za webové zmatení jazyků, nese nemalou odpovědnost W3 konsorcium a jím motivovaná technická evangelizace. Historie se, jak se zdá, opakuje.

  To je asi tak vše, co o mé osobě potřebujete vědět. Víc vám o sobě nepovím. Chcete-li něco povědět vy mně, využijte prosím kontaktní formulář.

  Více…

  Úpravy, dodatky, opravy
  Soupis změn na webu.
  Užité zdroje
  Z čeho jsem čerpal.
  Mediální ohlasy
  Koho jsem inspiroval.

  Moje mimowebyloní aktivity: