• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Blog
 • Hrobové se otevírají

  1. září 2006

  Konsorcium W3 bylo v letních měsících nečekaně aktivnější než Webylon. Vydávalo nové návrhy, aktualizovalo doporučení a dokonce obcovalo s WHAT WG. To jsou věci.

  Co se změnilo

  Nejprve ve stručnosti:

  XML 1.0 (čtvrté vydání)
  Mnoho „MAY“ se proměnilo v „may“, žádné podstatné změny.
  Jmenné prostory v XML 1.0 (druhé vydání)
  I jmenné prostory už mají svoji správnou sestavenost: říká se jí „namespace-well-formed“. Nyní je hromada existujících XML procesorů nevyhovujících.
  XML 1.1 (druhé vydání)
  Viz XML 1.0.
  Jmenné prostory v XML 1.1 (druhé vydání)
  Viz Jmenné prostory v XML 1.0.

  XHTML 2

  Dne 26. července vydalo W3C další návrh specifikace XHTML 2.0™. Jsme o krok blíže k plnému potenciálu. Ve srovnání s loňskou verzí došlo jen přibližně ke třem změnám:

  Poslední zmíněný bod má překvapivé důsledky. Návrh XHTML 2 říká, že autor dokumentu má použít buď id, nebo xml:id. V definici typu dokumentu, kterou zatím v návrhu nenajdete, by proto měly být povolené dva atributy typu ID:

  <!ATTLIST cokoliv id ID #IMPLIED xml:id ID #IMPLIED >

  Jenže pak není dokument validní nikdy:

  Omezení validity: Jedno ID pro typ elementu

  Typ elementu nesmí mít specifikován více jak jeden ID atribut.

  Doporučení XML 1.0

  Stávající podobu XHTML 2 není možné popsat definicí typu dokumentu. Není pravděpodobné, že se tento stav v budoucnu změní. Vyhovující XHTML 2 dokument nikdy nebude validní XML, W3C vykopalo hrob deklaraci <!DOCTYPE>. Dopředně kompatibilní jedinci by si již nyní měli inicializovat slzné žlázy a kapesníky.

  Nečekaný průlom

  Dne 21. srpna přijalo konsorcium pod svá křídla specifikaci Web Forms 2.0, kterou doposud vyvíjela skupina WHAT WG. I z hlediska W3C definitivně přestalo platit, že se HTML nadále nevyvíjí. WF 2 totiž rozšiřuje formuláře v XHTML 1 a HTML 4, při čemž XHTML variantu není dovoleno posílat s MIME typem „text/html“. Nemalý kousek WF 2 již podporuje nová Opera, Mozilla bude následovat.

  Zkusím si zahrát na vizionáře:

  Je jen otázka času, než stejný osud jako WF 2 potká i návrh Web Applications 1.0, zvaný též HTML 5 (+ DOM). Stejně jako v případě ostrého (dnes již vyšumělého) konfliktu „Web Forms 2.0 vs. XForms 1.0“ časem převládne přesvědčení, že si HTML 5 a XHTML 2 nekonkurují. HTML 5 se upne na publikování na World Wide Webu, zatímco XHTML 2 si vytkne vznešenější cíle. Pokusí se býti universálním dokumentovým jazykem použitelným na všechno. Pro názornější vyjádření odklonu od dosavadních variant HTML si dost možná nahradí v názvu písmenka „HT“ za něco jiného a zbaví se i „X“. Přímý následovník v rodině XHTML bude vyděděn. On stejně už nyní říká, že dědit nechce.

  Bublina XHTML splaskne. Tak, jako každá „přechodná módní záležitost“. Nedojde k tomu přes noc, půjde o pozvolný proces. Již započal.

  Těším se na další... vývoj.